Петриківський опорний заклад освіти
І-ІІІ ступенів Петриківської селищної ради
......... . Воскресенье, 21.07.2019, 17:36

Ви увійшли як Гість

| Група"Гості"|
Головна | Реєстрація | Вхід
» Меню сайту

» Категорії розділу
Класному керівнику [47]Методична робота [39]
Інформація [43]Сценарії свят [47]
Виховні заходи [64]Притчі [21]
Атестація і тарифна ставка [7]

» Користувачі

» Наша кнопка
 Петриківська сзш

» Погода в Петриківці

» Нові користувачі

» Цей день в історії

» Безпечний Інтернет

» Наші матеріали

» Календар свят
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

» Наше опитування

Мої улюблені шкільні предмети
Всього відповідей: 208

Головна » Статті » Вчителям » Класному керівнику

Діагностика обдарованості

Діагностика обдарованості

Проблеми в роботі з обдарованими дітьми:

   Відсутність методик визначення прихованої обдарованості.

   Питання матеріального заохочення обдарова­них дітей у межах закладу, району.

   Відсутність матеріальної бази для проведення науково-дослідницької роботи з природничих дис­циплін (фізики, хімії, біології, географії).

   Незадовільне забезпечення довідковою, додат­ковою, науковою літературою, яку можна було б ви­користовувати для наукових розвідок.

   Відсутність інформаційного комп'ютерного центру, у якому могли б працювати учні в позаурочний час.

   Недостатність дієвого зв'язку з науковцями та лабораторіями вищих навчальних закладів.

Пропозиції щодо вдосконалення роботи з обда­рованими дітьми

   Організувати обласний семінар на базі закладів нового типу з питань роботи з обдарованими дітьми.

   Випускати виробничо-практичний бюлетень райво «Орієнтир» з проблеми обдарованості.

   Створити банк даних про обдарованих дітей району та їхні успіхи, опублікувати матеріал у фа­ховому виданні.

   Узагальнити роботу з питань організації робо­ти з обдарованими дітьми в районі, видати буклет.

Методики вивчення учнів

1. Вивчення пізнавальних інтересів та інтелектуальних можливостей школярів

Методика 1. «Яка у вас пам'ять»

Мета: визначити рівень розвитку слухової і зо­рової механічної пам'яті.

Хід експерименту

При слуховому пред'явлені чисел учитель каже: «Я зараз назву 12 двозначних чисел. Ви маєте уважно слу­хати й намагатися запам'ятати всі числа. Нічого запи­сувати під час читання не треба. Коли я закінчу читати, за моїм сигналом запишіть у будь-якому порядку всі числа, які ви запам'ятали». Потім учитель упродовж ЗО секунд читає ряд чисел з деякими паузами.

При зоровому пред'явлені ряд із 12 двозначних чисел повинен бути написаний на плакаті. Цей пла­кат демонструється впродовж нетривалого часу (що старший клас, то тривалість демонстрації має бути коротшою, але не менш як ЗО секунд), після чого уч­ні мають записати всі числа.

Обробка отриманих результатів. Підрахову­ють кількість правильно відтворених чисел. Якщо при слуховому пред'явлені воно не менше семи, а при зоровому — не менше дев'яти, то рівень роз­витку механічної пам'яті добрий.

Методика 2. «Смислові пари» Мета: визначити рівень розвитку в учнів смисло­вої пам'яті.

Хід експерименту

Учитель повільно називає учням десять пар слів, між якими є смисловий зв'язок. Наприклад, таких: шум — вода, стіл — обід, міст — річка, карбова­нець — копійка, ліс — ведмідь, дуб — жолудь, ди­чина — постріл, рій — бджола, цвях — дошка, щу­ка — річка. Потім після невеликої перерви учитель читає лише перше зі слів кожної пари, а учні мають пригадати друге слово і записати ці пари на аркуші паперу.

Обробка отриманих результатів. Підраховуєть­ся кількість правильно відтворених пар. Співвідно­шення цього числа до 10 — показник словесно-ло­гічного (смислового) запам'ятовування.

Якщо він перевищує 0,6, то можна вважати, що смислова пам'ять розвинена цілком задовільно.

Методика 3. «Ваша пам'ять» Мета: виявити співвідношення образного і мо­торного типів пам'яті.

Хід експерименту

Учитель читає рядок із десяти слів (інтервал між словами — 4—5 секунд): дирижабль, лампа, яблуко, олівець, гроза, качка, обруч, млин, папуга, листок. Після десятисекундної перерви учні записують слова, які запам'ятали, і відпочивають 10 хвилин. Потім учитель дає кожному учневі картку зі слова­ми, які він повинен прочитати і записати з пам'яті: літак, чайник, метелик, ніж, поліно, свічка, тачка, журнал, малина, стовп. Після десятисекундної пе­рерви учні записують слова, які запам'ятали.

Знову відпочинок десять хвилин, і знову вчитель читає вголос ще один ряд слів (пароплав, собака, пар­та, чоботи, сковорода, калач, чай, гриб, жарт, сіно), а учні подумки повторюють кожне слово, після чого записують ті, які запам'ятали.

Через десять хвилин учитель роздає учням кар­тки зі словами і читає їх уголос, учні повторюють кожне слово пошепки, потім записують їх на папері: вовк, бочка, ковзани, самовар, пилка, весло, загадка, прогулянка, книга, трактор.

Після цього вчитель читає всі чотири ряди слів, а учні підраховують кількість утриманих у пам'яті з кожного ряду. Перший ряд слів було розрахова­но на образну пам'ять, другий — на зворотний тип образної пам'яті, третій — на моторну пам'ять, чет­вертий — на комбінацію образної і моторної пам'яті. У такий спосіб можна визначити, який тип пам'яті в кожного учня найбільш розвинений. Виходячи з цього, і треба рекомендувати, на який вид пам'яті у процесі пізнавальної діяльності спиратися.

2. Вивчення рівня моральної відповідальності школярів

Методика 1. «Що добре, а що погано?»

Мета: за допомогою анкетування визначити уяв­лення учнів про чуйність, гуманність, чесність, спра­ведливість, відповідальність.

Хід виконання

Учням пропонують письмово навести добре ві­домі приклади:

1)            здійсненого тобою або кимось іншим принципового вчинку.

зла, яке вчинене кимось іншим стосовно тебе.

доброї справи, свідком якої ти був.

здійсненого кимось безчесного вчинку.

справедливого вчинку відомої тобі людини.

Методика 2. «Справедливість»

Мета: з'ясувати правильність розуміння учнями категорії «справедливість»

Хід виконання

Варіант 1. «Чашка» (для молодших школярів).

Дітям вголос читають оповідання «Чашка»:

«У старшій групі дитячого садка було 25 вихо­ванців, а чашок було 24. Новеньких чашок, з голу­бими незабудками, з голубими облямівками. А двад­цять п'ята чашка була зовсім старенькою. Малюнок на ній зовсім стерся, а край в одному місці був по­щерблений. Ніхто не хотів пити чай зі старої чаш­ки, та все ж вона кому-небудь діставалася.

            Хоч би вона швидше розбилася, погана чаш­ка, — бурчали діти.

Але ось що трапилося. Черговою була дівчинка Оленка, й усім вона поставила нові чашки. Здиву­валися діти: а де ж стара чашка?

Ні, вона не розбилася, не загубилася. Оленка взя­ла її собі.

Цього разу всі пили чай тихо, без сварок і сліз. «Молодчина Оленка, здогадалася так зробити, аби всім було добре», — думали діти.

З того часу черговий пив чай зі старої чашки, її так і називали: «наша чергова чашка».

Після читання цього оповідання з учнями прово­диться бесіда за такими запитаннями:

Як одним словом можна назвати вчинок Оленки?

Виберіть картку зі словом, яке найточні­ше оцінює вчинок Оленки. (На картках написані слова: «Ввічливо», «Сміливо», «Справедливо», «Скромно»).

Про який ще справедливий вчинок ти можеш розповісти?

Варіант 2. «Співдружність борців за справед­ливість» (для старшокласників).

Учням пропонують створити в класі співдруж­ність «борців за справедливість». Для цього необ­хідно спочатку виробити кодекс правил, яких до­тримуватимуться члени співдружності і за які вони активно боротимуться. Правила мають бути спря мовані на досягнення справедливих рішень у різних ситуаціях, які

виникають у середовищі учнів. Кожен із членів співдружності самостійно розробляє такий кодекс, а після спільного обговорення визначають­ся найважливіші правила.

Гра буде цікавішою, якщо ввести в неї певні риту­али, атрибути, надати їй таємничості, прихованості.

Опрацювання отриманих результатів. Аналізую­чи вироблені кожним учнем правила і їх відповідність моральним нормам, класний керівник може визначи­ти рівень сформованості уявлень про справедливість (Оцінку рівня розуміння можна зробити, використо­вуючи ті самі критерії, що й у методиці 1.)

3. Вивчення почуттів й естетичних якостей особистості учня

Методика 1. Емоційна спрямованість Мета: визначити емоційну спрямованість учнів старших класів.

Порядок проведення

Учитель зачитує учням таку інструкцію: «У про­понованій анкеті немає «поганих» і «хороших» від­повідей. Будь-яка відповідь, яку ви оберете, харак­теризуватиме вас однаково добре, якщо ви дасте серйозну і щиру відповідь. Вам потрібно викона­ти таке:

Уважно прочитайте наведений на плакаті (на дошці) перелік приємних переживань.

Розмістіть ці переживання в порядку перева­ги: першим напишіть номер того переживання, яке найбільше ви любите відчувати; потім напишіть но­мери тих переживань, які ви любите дещо менше; останнім напишіть номер того переживання, яке ви взагалі не любите відчувати. У вас має скластися ряд із десяти номерів. Вертикальною рискою відокремте номери тих переживань, яким ви надаєте перевагу перед іншими (вони будуть ліворуч від цієї риски).

 Почуття незвичного, таємничого, незвідано­го, що з'являється в незнайомій місцевості й за но­вих обставин.

Радісне хвилювання, нетерплячість при прид­банні нових речей, предметів колекціонування, задо­волення від думки, що їх незабаром стане більше.

Радісне збудження, піднесення, захопленість, коли робота йде добре, коли бачиш, що досягаєш успішних результатів.

Задоволення, гордість, піднесення духу, коли можеш довести свою цінність як особистості або пе­ревагу над суперниками, коли тобою щиро захоп­люються.

Веселощі, безтурботність, добре фізичне са­мопочуття, насолода смачною їжею, відпочинком, невимушеною обстановкою, безпекою і безтурбот­ністю життя.

Почуття радощів і задоволення, коли вдається зробити щось добре для дорогих тобі людей.

Гарячий інтерес, задоволення при пізнанні но­вого, під час знайомства з небувалими науковими фактами. Радість і глибоке задоволення при усві­домленні суті явищ, підтвердженні твоїх догадок і пропозицій.

Бойове збудження, почуття ризику, захоплен­ня ним, запал, гострі відчуття у хвилини боротьби, небезпеки.

Радість, добрий настрій, симпатія, вдячність, коли спілкуєшся з людьми, яких поважаєш і любиш. Коли бачиш дружбу і взаєморозуміння. Коли сам от­римуєш допомогу та схвалення інших людей.

10. Своєрідне солодке і красиве почуття, яке ви­никає при спогляданні чи сприйнятті музики, кар­тин, віршів, інших творів мистецтва.

Опрацювання отриманих результатів. Зробив­ши якісний аналіз результатів, їх можна використа­ти при підготовці характеристики учнів.

Методика 2. «Картинна галерея»

Мета: з'ясувати індивідуальні особливості есте­тичних суджень учнів.

Порядок проведення

Заздалегідь слід добрати приблизно ЗО реп­родукцій картин чотирьох жанрів: 1) пейзажів; 2) портретів; 3) історичних і батальних картин; 4) картин на побутові сюжети. Експеримент кра­ще проводити на уроці літератури чи образотвор­чого мистецтва, тоді учні ніби виконують звичай­не навчальне завдання. Кожному учневі пропо­нується:

а)     вибрати репродукцію, яка найбільше йому подобається, і записати про неї свої судження;

б)     вибрати картину в кожному із жанрів і записати свої судження про кожну з них.

Опрацювання отриманих результатів. Аналіз результатів дозволяє з'ясувати, якому жанрові від­дає перевагу кожний з учнів, які особливості картин привертають його увагу. Водночас з'ясовується, які особливості в кожному жанрі передусім виклика­ють естетичні почуття, різні ці особливості чи од­накові.

4. Вивчення фізичного розвитку учнів

Методика 1. Реактивність

Мета: оцінити реактивність нервової систе­ми, пов'язану із силою чи слабкістю нервових про­цесів.

Хід виконання

Учням зачитують (або пропонують на аркушах) 10 запитань, їм потрібно оцінити себе за кожним із них за п'ятибальною шкалою. Балом «5» оцінюєть­ся найвища вираженість властивості, балом «1» — найменша вираженість властивості, балом «З» — помірна, балами «2» і «4» — проміжні властивості. Варто зауважити учням, що при виборі оцінки їм слід орієнтуватися на те, як вони найчастіше пово­дяться у більшості ситуацій.

1.            Чи здатні ви займатися справами тривалий час без перерви (наприклад, упродовж кількох
годин)?

«1» — щохвилини перериваю роботу, а коли не можу цього зробити, працюю погано, допускаю багато помилок;

«5» — незважаючи на тривалу роботу, не відчу­ваю втоми;

2.            Чи здатні ви до стійкої концентрації уваги?

«1» — не можу зосередитися на роботі, яку виконую. Постійні подразники відволікають від роботи;

«5» — завжди цілком захоплююся виконуваними діями, нікого не помічаю, окрім своїх занять.

3.            Чи вмієте ви стійко переносити невдачі?

«1» — у разі невдачі не можу нічим займатися, надто переживаю, плачу, довго не можу взяти се­бе в руки;

«5» — при невдачах ще більше зосереджуюсь, мобілізуюсь, вони мене не збивають, не пригні­чують.

4.            Чи з бажанням ви беретеся за виконання відповідальної роботи?

«1»—уникаю ситуацій, у яких треба брати ініціа­тиву на себе, з більшим бажанням підкоряюся;

«5»—люблю «верховодити», брати відповідаль­ність за виконувані дії на себе.

5.            Чи здатні ви працювати у несприятливих
умовах?

«1» — гамір, розмови, музика та інше заважа­ють працювати, віддаю перевагу роботі в абсолют­ній тиші;

«5» — гамір, розмови не заважають виконувати роботу, за будь-яких умов працюю успішно.

6.            Чи відмовляєтеся ви від визначених дій, зустрівши перепони?

«1» — навіть невеликі перепони спричиняють прагнення відмовитися від подальшої роботи, втра­чаю віру у свої сили.

«5» — перепони не зменшують бажання до по­дальшої праці, не втрачаю віри у свої сили, в успіх.

7.            Чи поводитеся ви так само, як завжди, коли
на уроці присутні сторонні люди?

«1» — присутність сторонніх зумовлює нія­ковість, не люблю, коли на урок приходять сторон­ні люди;

«5» — присутність на уроці сторонніх не викли­кає занепокоєння, сприймається як звичайна подія.

8.            Чи вгамовуєте ви нервовість перед важливими подіями?

«1» — навіть коли добре підготовлений, не люб­лю писати контрольні роботи, завчасно хвилююся, більше думаю про наслідки можливої невдачі, аніж про виконання завдання;

«5» — контрольні роботи або екзамени не спри­ймаю як виняткову подію; у таких ситуаціях почу­ваюся, як звичайно, не нервую.

9.            Чи з бажанням беретеся за роботу, яка вимагає значних зусиль?

«1»—уникаю тривалої, втомливої роботи, знач­но більше люблю виконувати легкі завдання, які не особливо стомлюють;

«5»—люблю роботу, яка повністю захоплює, ви­магає значної витривалості, великих зусиль.

10.          Чи легко ви долаєте тимчасові коливання на-
строю і тривале відчуття такого настрою?

«1»—важкі ситуації, складні події, конфлікти на­довго виводять із рівноваги, псують настрій, не мо­жу відновити душевну рівновагу впродовж трива­лого часу;

«5» — важкі життєві ситуації (хвороби, конф­лікти) не виводять із рівноваги, порівняно швидко відновлюю сили.

Опрацювання отриманих результатів. Після того як учні оцінили кожну властивість за п'ятибальною шкалою, треба визначити загальну суму оцінок за всі десять запитань. Максимальна оцінка, яку можна одер­жати, — 50 балів, мінімальна — 10 балів. Якщо учень отримав від 10 до 20 балів, то його швидше можна від­нести до людей зі слабкою нервовою системою.

5. Вивчення рівня трудової вихованості і схильності до певної професійної діяльності

Методика 1. «Оцінка за працьовитість» Мета: виявити різні рівні працьовитості й від­повідальності в учнів.

Хід виконання

Учитель (експерт) відзначає наявність (знаком « + ») або відсутність (знаком « — ») позитивних чи негативних ознак працьовитості. Позитивні ознаки працьовитості:

1. Одночасна активність у навчанні і громадській праці.

2. Інтерес до різноманітних видів діяльності.

3. Добросовісне виконання будь-якого трудового доручення.

4. Уміння доводити почату справу до кінця.

5. Вимогливість до своєї праці і праці товариша.

6. Відповідальність перед колективом за доручення.

7.     Охайність, старанність і дбайливість у праці.

8. Прагнення сформувати в себе нові трудові вміння й навички.

9. Трудова самодисципліна, організованість і са­моконтроль у роботі.

Ознаки відсутності працелюбності:

1.      Відсутність інтерес до трудової діяльності у школі і вдома при одночасному прагненні до розваг.

2. Небажання долати труднощі в дорученій справі.

3. Небажання організувати свою працю.

4. Прагнення перекласти роботу на інших.

 

5. Невміння довести почату справу до кінця без спонукання зовні.

6. Ухиляння від праці, яка пов'язана з розумовим або фізичним напруженням.

7. Неякісне виконання завдань при наявності на­лежних здібностей.

 

8. Виправдання своєї пасивності.

9. Споживацьке ставлення до колективної праці.

Опрацювання отриманих результатів.

Рівень розвитку працьовитості визначається за та­ким правилом. Якщо у школяра є всі позитивні озна­ки відповідальності і працьовитості й немає ознак їх відсутності, то можна вважати, що такий учень нале­жить до групи з III рівнем працьовитості. Якщо проти­лежні показники—відносять до групи з І рівнем роз|витку працьовитості. Якщо у школяра є плюси і міну­си як у першій, так і в другій групі, то його відносять до групи з II рівнем розвитку працьовитості.

Аналіз таблиці дозволяє встановити, яке співвід­ношення позитивних і негативних ознак у класі, які з позитивних якостей сформовані і в якої частини школярів; визначити, кому з учнів які якості необ­хідно розвивати.

Класному керівникові надзвичайно важливо з'ясувати, хто є лідером, а хто — пасивним. Гармоні­зація стосунків між однолітками стане найефектив­нішим шляхом розвитку колективу. Виявити цей стан колективу допомагає інша методика.

Методика 2. «Соціометрія»

Мета: з'ясувати міжособистісні стосунки в класі.

Хід виконання

Дослідження проводить практичний психолог протягом вересня місяця. Учням пропонується під­писати свій аркуш паперу і написати на ньому пріз­вища тих однокласників, яких вони обрали.

Психолог ставить учням запитання: «З ким ти хотів би сидіти за партою?», «З ким з учнів вашо­го класу ти хотів би готуватися до контрольної ро­боти з математики?» Одні запитання спрямовані на з'ясування емоційних зв'язків, інші — ділових.

За результатами дослідження виявлено четверо дітей-лідерів, а також двох «ізольованих» учнів. Проведе­на бесіда практичного психолога з класним керівником. Надано рекомендації щодо організації роботи класу.

Анкета для батьків

Обведіть літеру найбільш вірогідної, на Вашу думку, відповіді. Якщо Ваша думка не збігається із запропонованою, допишіть свою.

1. Скільки Вам років?

а) до 30 років;

б) від ЗО до 40 років;

в) понад 50 років.

2. Скільки дітей у Вашій сім'ї?
а)" одна;

б) дві;

в) три і більше;

3. Ваша освіта?

а) вища;

б) середня професійна;

в) неповна середня.

4. Чи є у Вас бажання взяти участь у житті школи, класу?

а) є;

б) нема;

в) вагаюсь із відповіддю.

5. Чим захоплюється Ваша дитина? (Напишіть.)

6.  Чим Ви (Ваша сім'я) можете допомогти
школі?

а) вести секцію (гурток);

б) взяти участь у проведенні виховних заходів;

в) інше (напишіть).

7. Що б Ви хотіли змінити в житті школи, класу?
(Напишіть.)                                                          

а) у навчальному процесі;

б) у виховній роботі;

в) у режимі роботи школи;

г) інше.

Категорія: Класному керівнику | Додав: Admin (10.01.2013)
Переглядів: 2032 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
» Міні профіль
Гість

Повідомлення:

Група:
Гості
Час:17:36

Гість, ми раді вас бачити.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь!
Логін:
Пароль:

» ПЕРЕВОД САЙТА
Выбрать язык / Choose language:
Ukranian
English
French
German
Japanese
Italian
Portuguese
Spanish
Danish
Chinese
Korean
Arabic
Czech
Estonian
Belarusian
Latvian
Greek
Finnish
Serbian
Bulgarian
Turkish

» Наша адреса
51800
Дніпропетровська обл.
Петриківський район
смт. Петриківка
проспект Петра Калнишевського,76
тел. (05634) 2–22–38

petschool@i.ua

Рік державної мови

Національно-патріотичне виховання

» 22 push up challenge


Віртуальна майстерня Петриківського розпису.

» Електронна атестація педагогічних працівників
free counters

» Банерська мережа

» Освіта Дніпропетровщини

» Освітній портал Дніпропетровщини

» З Днем народження
Вітаємо з Днем народження:

чебурашка(54), natalie(55), nykytyuk(35), opana(37), Admiral(35), Jene4ka(33), mariella_1986(33), климко(48), Logistic(27)!

Прийміть вітання наші щирі!

» Сайти Петриківщини

» Важливі сайти
Банер

Банер

Банер

Банер

Банер

Банер

» Державні установи

» Географія сайту
free counters

» Пошук

» Друзі сайту

» Освітні сайти
ДРУЗІ САЙТУ

» Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Cьогодні були на сайті

[ Повний список ]

Освітній портал PR-CY.ru Каталог MyList.com.ua Украина онлайн каталог сайтів [Vox.com.ua] Портал українця bigmir)net TOP 100 CY-PR.com Белый каталог сайтов  Яндекс.Метрика
Цена petdnepr.at.ua Траст petdnepr.at.ua Настоящий ПР petdnepr.at.ua petdnepr.at.ua Alexa/PR petdnepr.at.ua Tic/PR

Copyright MyCorp © 2019